fbpx

Over Autonoom Wonen

Autonoom Wonen

Wij, team Autonoom Wonen, zijn een project gevestigd binnen MFC Levenslust te Lennik. Autonoom Wonen creëert praktische en materiële mogelijkheden voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die de instelling verlaten en geen beroep kunnen doen op een eigen netwerk. Dit doen wij door hen moreel en maatschappelijk te ondersteunen bij hun integratie in de maatschappij. Onze trajecten verlopen gefaseerd waarbij we de begeleiding systematisch afbouwen en onszelf als begeleider overbodig proberen maken. Wanneer dat gebeurt is het onze betrachting om jongeren te voorzien van woongelegenheid, werk, een sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding. 

Autonomie, zelfredzaamheid, eigen kracht en volwaardig burgerschap zijn de pijlers waarop onze werking zich baseert.  

Autonoom wonen

“Het is niet altijd makkelijk, 

maar met een beetje hulp, kunnen we het”

Hoe doen we dit?

Krachtgericht
we zoeken actief naar de mogelijkheden van de jongeren, waarbij we oog hebben voor het breder netwerk. We zoeken aansluiting bij de kracht en het talent en zetten dit maximaal in bij de begeleidingen.

Jongeren in regie
de jongere stuurt het proces, wij ondersteunen waar nodig.  

Aansluiten
bij de noden en de wensen van onze jongeren

Recht uit het hart
We dragen ieder van hen een warm hart toe en leven op empathische wijze met hen mee.

Wil jij ook graag een steentje bijdragen aan de toekomst van deze jongeren? 

Omdat Vinorock LL dit jaar niet kon doorgaan, verkopen we cava of wijn tijdens de feestdagen. Deze kan je via de webshop bestellen. Ook vrije giften zijn mogelijk op het rekeningnummer BE25 0018 8276 8582 want alle kleine beetjes helpen.

Meer info: autonoomwonen@levenslustvzw.be

Bestel je wijn hier!

Onze projecten

unnamed (4)